Przeciwprzeniesienie w psychoterapii uzależnień

W pracy z pacjentami z rozpoznanym zaburzeniem związanym z substancją psychoaktywną lub uzależnieniem behawioralnym negatywne przeciwprzeniesienia są zjawiskiem częstym i mogą utrudniać skuteczną terapię. Są one zgodne z negatywnymi postawami, jakie większość ludzi przejawia wobec osób z uzależnieniami. Nierzadko zdarza się, że terapeuci nie chcą się starać, by zrozumieć życie psychiczne swoich pacjentów, jeśli do …

Przydatność psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna pomaga pacjentom w zmniejszeniu ich cierpienia emocjonalnego. Może być przydatna w przekazaniu pacjentom informacji na wczesnym etapie terapii, że im lepiej się poczują, tym mniej będą zainteresowani angażowaniem się w zachowania uzależniające. Dzięki temu uświadomią sobie, że ich ból emocjonalny jest motywacją do nadużywania substancji, a sposobem na przezwyciężenie ich problemów związanych z …