Przeciwprzeniesienie w psychoterapii uzależnień

W pracy z pacjentami z rozpoznanym zaburzeniem związanym z substancją psychoaktywną lub uzależnieniem behawioralnym negatywne przeciwprzeniesienia są zjawiskiem częstym i mogą utrudniać skuteczną terapię. Są one zgodne z negatywnymi postawami, jakie większość ludzi przejawia wobec osób z uzależnieniami. Nierzadko zdarza się, że terapeuci nie chcą się starać, by zrozumieć życie psychiczne swoich pacjentów, jeśli do …