Przydatność psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna pomaga pacjentom w zmniejszeniu ich cierpienia emocjonalnego. Może być przydatna w przekazaniu pacjentom informacji na wczesnym etapie terapii, że im lepiej się poczują, tym mniej będą zainteresowani angażowaniem się w zachowania uzależniające. Dzięki temu uświadomią sobie, że ich ból emocjonalny jest motywacją do nadużywania substancji, a sposobem na przezwyciężenie ich problemów związanych z …