Przydatność psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna pomaga pacjentom w zmniejszeniu ich cierpienia emocjonalnego. Może być przydatna w przekazaniu pacjentom informacji na wczesnym etapie terapii, że im lepiej się poczują, tym mniej będą zainteresowani angażowaniem się w zachowania uzależniające. Dzięki temu uświadomią sobie, że ich ból emocjonalny jest motywacją do nadużywania substancji, a sposobem na przezwyciężenie ich problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi jest uleczenie tego bólu. Terapia psychodynamiczna zapewnia klinicystom szeroki zakres podtrzymujących i ekspresyjnych technik terapeutycznych, którą mogą być stosowane w leczeniu osób z rozpoznanym uzależnieniem, z empirycznie potwierdzonymi metodami psychodynamicznymi włącznie, takim jak terapia podtrzymująco-ekspresyjna i dynamiczna terapia dekonstrukcyjna.

Emanuela Mundo, John Allison O’Neil, Wzorce objawów: doświadczenie subiektywne – oś S, w: Vittorio Lingiardi, Nancy McWilliams (red.), PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, s. 332

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *