Przeciwprzeniesienie w psychoterapii uzależnień

W pracy z pacjentami z rozpoznanym zaburzeniem związanym z substancją psychoaktywną lub uzależnieniem behawioralnym negatywne przeciwprzeniesienia są zjawiskiem częstym i mogą utrudniać skuteczną terapię. Są one zgodne z negatywnymi postawami, jakie większość ludzi przejawia wobec osób z uzależnieniami. Nierzadko zdarza się, że terapeuci nie chcą się starać, by zrozumieć życie psychiczne swoich pacjentów, jeśli do …

Przydatność psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna pomaga pacjentom w zmniejszeniu ich cierpienia emocjonalnego. Może być przydatna w przekazaniu pacjentom informacji na wczesnym etapie terapii, że im lepiej się poczują, tym mniej będą zainteresowani angażowaniem się w zachowania uzależniające. Dzięki temu uświadomią sobie, że ich ból emocjonalny jest motywacją do nadużywania substancji, a sposobem na przezwyciężenie ich problemów związanych z …

Wskazówki terapeutyczne

W grudniu 2018 r. ukazało się specjalne wydanie Psychotherapy, pisma Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, zawierające podsumowanie prac Third Interdivisional American Psychological Association Task Force on Evidence-Based Relationships and Responsiveness, czyli Trzeciej Międzywydziałowej Grupy Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego ds. Relacji i Responsywności Opartych na Dowodach. Dużo wielkich liter, bo sprawa poważna – podsumowanie aktualnej wiedzy badawczej na temat …

Czy dialog motywujący to skuteczne narzędzie do pracy z uzależnionymi od opiatów i metamfetaminy – brak dowodów empirycznych

Tytuł wpisu jest długi, a to dlatego, że sprawa jest bardzo ważna i od razu musi przyciągać wzrok! Rozważałem postawienie wykrzyknika w tytule, ale to już by była histeria. Albo tryumfalizm… Carlo DiClemente ze współpracownikami dokonał przeglądu artykułów naukowych opublikowanych między 2007 a 2017 rokiem, a dotyczących wyników badań nad skutecznością zastosowania oddziaływań motywujących w …

Przeciwko “narzędziom diagnostycznym”

Tak, to by było świetnie, gdybyśmy dysponowali zestawem narzędzi (np. testów czy wywiadem ustrukturyzowanym), dzięki wykorzystaniu którego wiedzielibyśmy, jaką strukturę i typ osobowości posiada nasz pacjent. Niestety, takie narzędzie nie istnieje – mimo starań ze strony naukowców i klinicystów. Właśnie takiego klinicznego osądu i wnioskowania wielu badaczy się wystrzega. W miarę jak kolejne edycje Diagnostic …